Alan Panda

Alan Panda
De meest complete gezondheids- en welzijns ervaring

Alan is jouw gezondheids- en welzijns partner, we zijn er wanneer je ons nodig hebt. Voor de belangrijkste momenten met onze hospitalisatieverzekering, maar ook voor uw dagelijkse gezondheidsproblemen en onkosten met onze ambulante en tandzorg dekking. En daar stoppen we niet. Onze gezondheidsdiensten geven je toegang tot je persoonlijke medische team; stel een vraag aan onze artsen, of doe je verhaal aan één van onze psychologen.

We zijn er wanneer het telt

Alan is jouw gezondheids- en welzijns partner, we gaan verder dan traditionele verzekeringen.

Geen wachttijd of medische vragenlijst

Iedereen heeft recht op de beste zorgen, vanaf dag 1.

Medische chat & psychologische hotline

Stel je vragen aan je persoonlijke medische team, gratis.

Geen boetes voor het te laat toevoegen van familieleden.

Je kan je familie op elk moment toevoegen.

Waar kan je op rekenen?

Tandzorg

80% van je out-of-pocket kosten zijn gedekt met een jaarlimiet van € 1000 of € 2500 (gespecificeerd in jouw contract) per jaar en per persoon. Tandzorg en dagelijkse zorgen zijn gecombineerd.

Tandzorg

Dagelijkse zorg

80% van je out-of-pocket kosten zijn gedekt met een jaarlimiet van € 1000 of € 2500 (gespecificeerd in jouw contract) per jaar en per persoon. Tandzorg en dagelijkse zorgen zijn gecombineerd.

Huisarts

Consultatie bij een specialist

Geneesmiddelen

Laboratoriumonderzoeken

Radiologische onderzoeken & beeldvorming

Alternatieve geneeskunde

Bril of lenzen

Kinesitherapie

Psychologie

Diëtist

Podoloog

Logopedist

Verpleegkundige

Gehoorapparaten

mHealth apps

Vaccins

Voedingssupplementen

Hospitalisatie

Volledig gedekt

Ziekenhuis-, dokter- en honorariumkosten

Privé of gedeelde kamer

Medische kosten voor en na een ziekenhuisopname

Bevalling

Thuisbevalling

Rooming-in van een ouder

Ambulance

Medisch materiaal

Ziekenhuisopname in het buitenland

Ernstige ziekten

En meer!

Bijstand in het buitenland via EuropAssistance

Zijn er dekkingsbeperkingen ?

Dagelijkse zorg
 • Terugbetaling aan 80% van de medische kosten zonder hospitalisatie en gelimiteerd tot 1.000€ of 2.500€ (gespecificeerd in het contract) per kalenderjaar per verzekerde.
 • Limiet van 85€ op brilmonturen, met maximum 1 brilmontuur elke 36 maanden.
 • Limiet van 35€ op de terugbetaling voor vaccins.
Hospitalisatie
 • Terugbetaling tot 50% van de kosten van de totale ziekenhuisfactuur, inclusief pre-post kosten en zware ziekten indien de wettelijke ziekteverzekering op geen enkele post van de ziekenhuisfactuur tussenkomt. Deze beperking is niet van toepassing in de waarborg Ambulante zorgen.
 • De terugbetaling van een geplande hospitalisatie binnen de andere lidstaten van de EU is gelimiteerd tot 25.000€. Deze beperking geldt niet voor België
 • De terugbetaling van een niet-geplande hospitalisatie in het buitenland is gelimiteerd tot 500.000€. Deze beperking geldt zowel voor andere lidstaten van EU als derde landen.
 • Limiet van 1.000€ voor de medische kosten van de donor.
 • Limiet van 1.000€ op de kosten van een pruik.
 • Limiet van 5.000€ terugbetaling voor het totaal van protheses, orthopedische apparaten, medische materiaal en medische hulpmiddelen indien de wettelijke ziekteverzekering niet tussenkomt.

Wat is niet verzekerd ?

 • De zorgen niet voorzien in de sectie 'wat is verzekerd?’ en in het bijzonder: contraceptie, sterilisatie, vruchtbaarheidsbehandelingen, draagmoederschap, refractieve oogchirurgie, thermalisme, thalassotherapie, hygiënisch-diëtetische therapie, borstvoedingsadvies, slaapcoaching.
 • De zorgen niet voorgeschreven en verleend door een RIZIV erkende zorgverlener, of de zorgen uitgevoerd door een homeopaat, osteopaat, chiropractor niet erkend door het ziekenfonds, of de zorgen uitgevoerd door een acupunturist niet erkend door de beroepsvereniging.
 • Zorgen die het gevolg zijn van druggebruik, alcoholmisbruik of als gevolg van een opzettelijke of roekeloze daad.
 • Esthetische behandelingen, of functionele/subjectieve kwalen waarvan de oorzaak of de symptomen niet medisch te verklaren vallen.
 • Tandheelkunde is niet gedekt in de waarborg Ambulante zorgen.

Transparantie eerst: alle documenten op een rijtje

 • Het Informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID) is uitsluitend bedoeld om je een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen die betrekking hebben op deze producten. Het is niet aangepast aan je specifieke behoeften en de informatie hierin is niet exhaustief.
 • Voor meer informatie over deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene Voorwaarden en het Informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar op be.alan.com of kan je opvragen via [email protected] Offerte en bijkomende info kan aangevraagd worden via de knop “praat met een expert" op be.alan.com.
 • Alan is een Franse naamloze vennootschap (SA) (Siren: 818 353 070 R.C.S. Parijs) onderworpen aan de Verzekeringswet. Alan’s hoofdzetel bevindt zich te Quai de Valmy 117, 75010 Parijs. Alan staat onder toezicht van de ACPR, de Franse toezichthouder op het verzekeringswezen.
 • Je kan al je vragen en feedback steeds kwijt via onze care experten in de Alan app. Klik op ‘Stel ons een vraag’ in de app. We antwoorden onmiddellijk (binnen de kantooruren). Kan je niet tot een oplossing komen met een care expert? Stuur dan een mailtje via [email protected], we nemen je bezorgdheid daar verder op. Komen we er samen alsnog niet uit? Dan kan je terecht bij de Ombudsman van de Verzekeringen: de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, [email protected], www.ombudsman-insurance.be, of telefonisch op het nummer + 32(0)2 547 58 71.
 • Bovengenoemde documenten zijn commerciële documenten krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

Zit je nog even vast bij je oude hospitalisatieverzekering?
Geen probleem, ga van start met dagelijkse zorg

Alan is je persoonlijke gezondheids- en welzijns partner.

Dat wil zeggen dat je toegang krijgt tot je eigen medische team:  stel een vraag aan onze artsen via de medische chat, of doe je verhaal aan één van onze psychologen via de hotline.

Wil je graag meer
weten?