Alan Koala
Een dekking waar je werknemers dagelijks op kunnen rekenen

Alan staat je bij, 365 dagen per jaar. Allereerst met onze uitgebreide dekking voor dagelijkse gezondheidszorgen en uitgaven met onze ambulante dekking. Ten tweede met onze gezondheidsdiensten die je toegang geven tot je persoonlijke medische team; stel een vraag aan onze artsen, of doe je verhaal aan één van onze psychologen.

We zijn er wanneer het telt

Alan is jouw gezondheids- en welzijns partner, we gaan verder dan traditionele verzekeringen.

Geen wachttijd of medische vragenlijst

Iedereen heeft recht op de beste zorgen, vanaf dag 1.

Medische chat & psychologische hotline

Stel je vragen aan je persoonlijke medische team, gratis.

Geen boetes voor het te laat toevoegen van familieleden.

Je kan je familie op elk moment toevoegen.

Waar kan je op rekenen?

Dagelijkse zorg

80% van je out-of-pocket kosten zijn gedekt met een jaarlimiet van € 1000 of € 2500 (gespecificeerd in jouw contract) per jaar en per persoon.

Huisarts

Consultatie bij een specialist

Geneesmiddelen

Laboratoriumonderzoeken

Radiologische onderzoeken & beeldvorming

Alternatieve geneeskunde

Bril of lenzen

Kinesitherapie

Psychologie

Diëtist

Podoloog

Logopedist

Verpleegkundige

Gehoorapparaten

mHealth apps

Vaccins

Voedingssupplementen

Zijn er dekkingsbeperkingen ?

 • Terugbetaling aan 80% van de medische kosten zonder hospitalisatie en gelimiteerd tot 1.000€ of 2.500€ (gespecificeerd in het contract) per kalenderjaar per verzekerde.
 • Limiet van 85€ op brilmonturen, met maximum 1 brilmontuur elke 36 maanden.
 • Limiet van 35€ op de terugbetaling voor vaccins.

Wat is niet verzekerd ?

 • De zorgen niet voorzien in de sectie 'wat is verzekerd?’ en in het bijzonder: contraceptie, sterilisatie, vruchtbaarheidsbehandelingen, draagmoederschap, refractieve oogchirurgie, thermalisme, thalassotherapie, hygiënisch-diëtetische therapie, borstvoedingsadvies, slaapcoaching.
 • De zorgen niet voorgeschreven en verleend door een RIZIV erkende zorgverlener, of de zorgen uitgevoerd door een homeopaat, osteopaat, chiropractor niet erkend door het ziekenfonds, of de zorgen uitgevoerd door een acupunturist niet erkend door de beroepsvereniging.
 • Zorgen die het gevolg zijn van druggebruik, alcoholmisbruik of als gevolg van een opzettelijke of roekeloze daad.
 • Esthetische behandelingen, of functionele/subjectieve kwalen waarvan de oorzaak of de symptomen niet medisch te verklaren vallen.
 • Tandheelkunde is niet gedekt in de waarborg ambulante zorgen.

Transparantie eerst: alle documenten op een rijtje

 • Het Informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID) is uitsluitend bedoeld om je een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen die betrekking hebben op deze producten. Het is niet aangepast aan je specifieke behoeften en de informatie hierin is niet exhaustief.
 • Voor meer informatie over deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene Voorwaarden en het Informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar op be.alan.com of kan je opvragen via [email protected] Offerte en bijkomende info kan aangevraagd worden via de knop “praat met een expert" op be.alan.com.
 • Alan is een Franse naamloze vennootschap (SA) (Siren: 818 353 070 R.C.S. Parijs) onderworpen aan de Verzekeringswet. Alan’s hoofdzetel bevindt zich te Quai de Valmy 117, 75010 Parijs. Alan staat onder toezicht van de ACPR, de Franse toezichthouder op het verzekeringswezen.
 • Je kan al je vragen en feedback steeds kwijt via onze care experten in de Alan app. Klik op ‘Stel ons een vraag’ in de app. We antwoorden onmiddellijk (binnen de kantooruren). Kan je niet tot een oplossing komen met een care expert? Stuur dan een mailtje via [email protected], we nemen je bezorgdheid daar verder op. Komen we er samen alsnog niet uit? Dan kan je terecht bij de Ombudsman van de Verzekeringen: de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, [email protected], www.ombudsman-insurance.be, of telefonisch op het nummer + 32(0)2 547 58 71.
 • Bovengenoemde documenten zijn commerciële documenten krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

Op zoek naar iets meer?
Ontdek onze meest complete pakketten

Alan is je persoonlijke gezondheids- en welzijns partner.

Dat wil zeggen dat je toegang krijgt tot je eigen medische team:  stel een vraag aan onze artsen via de medische chat, of doe je verhaal aan één van onze psychologen via de hotline.

Wil je graag meer
weten?